Vortex / Khaki ➟ Padded Straps Drawstring Backpack
45